Dränering

Dränering i Stockholm

Oavsett vad man har för typ av husgrund måste man se till att den är korrekt och ordentligt dränerad. Det är ett omfattande arbete uppdelat i flera olika steg, men med vår hjälp löper arbetet betydligt mycket smidigare och ni garanteras ett kvalitativt resultat som håller. Vi har både erfarenhet och kunskap för att utföra jobbet och arbetar givetvis effektivt, så att ni slipper bo på en arbetsplats längre än nödvändigt.

Är det dags för en dränering? Kontakta oss på J&S Markservice , vi tar på oss ansvaret.

 

Varför dränering?
Mögel och fuktskador är alla fastighetsägares värsta mardröm, men trots det är det många som väljer att ignorera behovet av husets viktigaste skydd, dräneringen.

Dräneringens primära uppgift är att se till så att grundvattennivåerna inte blir för höga och därmed dränker husets grund i fukt. För att kontrollera detta gräver man ner rör längs med husets väggar, som sedan leder överflödigt grundvatten bort från huset. I samband med dräneringsarbetet förser man även källarväggarna med en fuktspärr, som förhindrar att vatten som finns i jorden sugs in i materialet.

 

 

Därför behöver man dränera om med tiden

Ett dräneringsrör som grävs ner i jorden är försett med små, små hål för att kunna samla upp vatten från marken. Dessa hål kan med tiden bli igentäppta av smuts och jord, vilket försämrar funktionen och i värsta fall gör dräneringen helt verkningslös. Därför behöver man se över sin dränering.

I ett första steg, innan man drar igång ett större projekt kan man testa med att spola rent dem. Detta är dock enbart en tillfällig lösning och man kommer ändå att behöva ersätta rören med nya så småningom för att säkert skydda huset. Var det väldigt länge sedan man dränerade kan även regler och normer ha förändrats vilket talar för en omdränering. Förr placerades exempelvis rören högre än vad de gör idag varpå de inte klarar av att leda bort grundvattnet innan det är försent och det redan sugits in i bottenplatta och källarväggar.

 

Hur vet man att det är tid för dränering?

På frågan ”hur länge en dränering håller” svarar vissa mellan 10-15 år, medan andra i sin tur anser att en omdränering är nödvändig först efter 20-50 år. Med så varierande råd är det helt enkelt bäst att utgå ifrån sitt eget hems kondition och kanske ta in en besiktningsman med jämna mellanrum för att kontrollera behovet.

Några vanliga tecken på att dräneringen försämrats:

  • Det luktar unket i källaren.
  • Färg och puts på väggarna har börjar släppa.
  • Tapeten bubblar sig.
  • Ni ser fläckar på väggar eller i taket.
  • Det blir mer rått och kallt inne.
  • Kartonger ni ställt i källaren känns fuktiga efter ett tag.
  • Familjens långdragna förkylning släpper inte.

Man måste dock vara på det klara med att även om man inte kan se några tydliga tecken på fukt, så behöver det inte innebära att dräneringen duger. Dessutom vill man allra helst mota problemen redan i ett tidigt skede, innan de blir verklighet. Vet ni med er att huset inte dränerats om sedan 60-70-talet när det byggdes eller har grannarna börjat prata om dränering? Då kan det vara läge att kontrollera fukten i källarväggarna med eller utan misstänksamma tecken. Kontakta oss, vi hjälper er gärna.

Professionell hjälp som lönar sig

Även om en normalhändiga person skulle kunna rå om sin dränering på egen hand så lönar det sig allt som oftast att ta in ett proffs för arbetet. Alla husgrunder ser olika ut och det som kanske ser enkelt ut i en första hand kan bli betydligt mycket krångligare i praktiken. Vad händer exempelvis om det visar sig att huset står på en berggrund och att det inte går att få ner sina dräneringsrör som planerat? Eller hur gör man när man har en stor altan i vägen? Vid dessa tillfällen kan det vara skönt med råd och hjälp från en professionell entreprenör, som vägleder och plockar fram den bästa lösningen för både markförhållanden och fastigheten. Det går heller inte att komma ifrån hur tryggt det känns då man får en garanti på det utförda jobbet.

Vi på J&S Markservice AB uppfyller alla krav som ställs på ett byggföretag. Vi innehar certifiering på omdränering, F-skattsedel, adekvata försäkringar och referenser från tidigare utförda projekt. Tveka inte på att kontakta oss för svar på eventuella frågor eller för att ta del av våra referensjobb.

Dags för dränering i Stockholm?

Behöver ni dränera om ert hus, eller är ni osäkra på när arbetet blev utfört senast? Hör av er till oss så tar vi på oss ansvaret och ser till så att ert hem är säkert även i framtiden. Tveka heller inte på att kontakta oss för svar på frågor rörande arbetet, för offert eller för att ta del av våra tidigare referensjobb.