Totalentreprenad

Totalentreprenad

För att det ska vara tryggt och enkelt

Vi på J&S Markservice hjälper våra kunder med markarbeten av varierande slag och åtar oss alla typer av uppdrag, stora som små. Vi kan exempelvis hjälp er med att dränera om, rå om er trägård, anlägga lekplatser, schakta, ta ansvar för er plattsättning och stå för snöröjningen under vinterhalvåret. Ni väljer själva vårt arbetes omfattning och vilken roll ni vill ha genom projektet.

Vid totalentreprenad tar vi fullt ansvar för uppdragets helhet, från projektering till utförande, och ser till så att det resultat vi lämnar efter oss motsvarar det ni förväntat er. Med ett övergripande ansvar ökar våra möjligheter att leverera ett förstklassigt och genomtänkt resultat – både vad gäller kvalité liksom ekonomi. Med era idéer och tankar som utgångspunkt arbetar vi omsorgsfullt fram de smartaste lösningarna för uppdraget och genom förslagsritningar och situationsskisser hjälper vi er sedan att se och förstå den färdiga produkten, redan innan vi tagit första spadtaget. Detta skapar trygghet likväl för er som beställare som för oss genom hela projektet.

När ni anlitar oss kan ni förvänta er hjälp från engagerade yrkesspecialister som arbetar både lyhört och servicemedvetet för att alltid hitta de bästa lösningarna för varje specifikt projekt. Kunnigt och målmedvetet har vi utvecklat effektiva arbetsformer som garanterar hög kvalité på ett prisvärt sätt och samtliga medarbetare har likväl kunskap som rätt redskap för arbetet.

Låt oss höra mer om ert projekt så tar vi på oss ansvaret från planering till avslut.

En och samma kontakt genom hela projektet

En av de största fördelarna med totalentreprenad för er som kund är att ni endast behöver ha kontakt med ett enda företag. Ni behöver alltså inte söka upp kunniga hantverkare på egen hand eller diskutera ert projekt med flera olika hantverksgrupper för att försöka få ihop en hel kedja. Ni slipper således också lägga tid på att ta in offerter från flera olika företag att jämföra och förhandla om.

Här tilldelas ni en kontaktperson, fri att vända er till vid frågor och funderingar när som helst under arbetets gång. Tillsammans kan ni diskutera de olika lösningarna för att ringa in de absolut bästa alternativen och därpå ta fram en tidsplan ni båda känner er nöjda med. Därefter ligger det på entreprenörens ansvar att allt blir utfört enligt överenskommelse.

Vi tar full ansvar för garantin

Ytterligare en trygghet är garantin som medföljer. Oavsett om flera företag involveras för att genomföra projektet så kommer det överliggande garantiansvaret fortfarande vila på oss. Skulle ni av någon anledning behöva utnyttja er garanti så kan ni alltså vända er direkt till oss för att få fel eller brister åtgärdade. På så vis kommer ni snabbare få hjälp utan krångel och ni slipper riskerna med konflikter kring vem som utfört vad och därmed står som ansvarig.

Klara fördelar med totalentreprenad framför andra entreprenadformer

  • En entreprenör med full kontroll över arbetet

När ni väljer totalentreprenad så kommer ni alltså som redan nämnt enbart behöva kontakta ett enda företag som i sin tur tar fullt ansvar för samtliga bitar av projektet. De kommer då ha full insyn i arbetets helhet vilket vidare innebär en bättre kostnadskontroll av samtliga delar samtidigt som de också får lättare att fatta aktiva beslut. De kan exempelvis med större säkerhet välja rätt produkter för ändamålet vilket framförallt leder till högre kvalitet, men även kan innebär lägre priser för er som beställare.

  • Snabbare byggstart och kortare projekteringstid

När vi står som ansvariga för hela arbetet kommer vi kunna färdigpprojektera parallellt med själva arbetet vilket innebär att byggstarten kan ske snabbare. Projekteringsarbetet kommer också bli betydligt mycket enklare överlag och även om tidsåtgången givetvis påverkas av objektets komplexitet så blir även projekteringstids jämförelsevis kort.

Snabba arbeten innebär snabba resultat, men också lägre arbetskostnader p.g.a. färre arbetstimmar.

  • Kunnig projektledning

Vid större arbeten eller renoveringar kan man behöva hjälp från flera olika företag för att få specialisthjälp med de olika etapperna i processen. Som privatperson, eller mindre kunnig kan detta bli ett stort problem som ofta leder till tidskrävande uppehåll och tilläggskostnader. När ni anlitar oss på totalentreprenad slipper ni det komplexa arbetet med att organisera och planera. Det sköter istället vår projektledare vilket vanligtvis resulterar i snabbare resultat av högre kvalitet till lägre kostnader.

  • En kontakt – Ett kontrakt

Ur en ansvarssynpunkt är totalentreprenad den absolut enklaste och tryggaste formen för likväl er som kund som för det företag som ansvarar för projektet. Ni slipper kontakta flera entreprenörer och leverantörer för att hitta de bästa för uppgiften eller lägga tid på att jämföra de olik offerterna dem emellan. Vid totalentreprenör skriver ni ett kontrakt med ett enda företag som i sin tur hanterar allt det praktiska från start till slutprodukt inklusive pappersarbete och kontakter. Skulle ni exempelvis behöva bygglov tar de fram ritningar och dokument som krävs för en komplett ansökan och ser till så att ärendet behandlas snabbt och blir godkänt. De tar också hänsyn till ert RUT-avdrag och begär resterande summa från Skatteverket.

  • Garanti

Det företag som ansvarar för arbetet står också för all garanti och ska åtgärda samtliga fel och brister som uppkommer vid arbetet eller under den löpare garantitiden. Detta gäller oavsett vem eller vilka som kan ha åsamkat dem. Även om de i sin tur kan begära ersättning från den skyldiga så kommer det aldrig att påverka er som beställare. Ni slipper därmed risken för konflikter gällande ansvarigt företag samtidigt som felen åtgärdas snabbare.

Det är oerhört viktigt för oss att alla kunder känner sig nöjda både med resultatet som vi lämnar och vårt samarbete. Skulle ni ha synpunkter eller på något vis känna er missnöjd ber vi er därför också meddela detta till oss så att vi får chansen att åtgärda det som på något vis brustit.

Glöm inte ROT-avdraget!

Alla reparations- och underhållsarbeten liksom tillbyggnader hör till kategorin rotarbeten och ger därmed också rätt till avdrag på arbetskostnaderna. Såvida jobbet utförs i anslutning till eller i närheten av den bostad som beställaren äger alternativt bor i. Vi på J&S Markservice hjälper er gärna med att ansöka om ert preliminära rotavdrag och begär ut summan från Skatteverket. Det enda ni behöver ta ansvar för är att kontrollera så att ni har rot kvar att utnyttja och det gör ni snabbt på skatteverkets egna hemsida. Där kan ni även läsa mer om vilka regler som gäller för rätten till avdrag.

Markservice för dig i Stockholm

J&S är ett mindre företag med personlig prägel som utför markarbeten av olika storlek åt kunder i Stockholm. Vi har alla mångårig erfarenhet från den bransch vi verkar i och kompletterar varann på ett värdefullt sätt med de olika färdigheter vi alla besitter. Inga jobb är likt ett annat och vi antar nya utmaningar med engagemang och arbetar både professionellt och tillmötesgående för att kunna tillfredsställa alla kunder. Målet är att både beställare och brukare ska vara nöjda med våra resultat och återkommande kunder är vårt kvitto på att vi lyckas och är ett bra val för er som söker efter hjälp till markarbeten.

Vill ni ha professionell, effektiv och prisvärd hjälp med era markarbeten så kontakta oss på J&S Markservice så tar vi på oss ansvaret. Ni bestämmer själva hur omfattande hjälpen från oss ska vara och om ni vill utföra delar av arbetet själva. Ring eller fyll i vårt kontaktformulär så återkommer vi snabbast möjligast med en tid för ett första möte.