Gårdsrenovering

Gårdsrenoveringar i Stockholm

Innergårdarna finns till för att ge de som bor och arbetar i området en avskild plats att vistas på, undanskymt från stadens myller. Men livslängden är begränsad och problem med nedfarna innergårdar finns över hela Stockholm. Många äldre innergårdar skulle kunna förbättras genom modernisering och nya bättre lösningar som optimerar utrymmet, både rent praktiskt som till det yttre.

Med lång erfarenhet av att renovera innergårdar har vi alla de relevanta kunskaperna som krävs för att åta oss uppdraget. Vi vet hur man kombinerar form och funktion för optimala lösningar och har tillräckligt med kunnighet för att rå om alla delar av processen.

Med vår hjälp får ni en vacker, trivsam och praktisk miljö som alla boende kan finna nytta och glädje av.

Insatser som lyfter er innergård

En välmående och vacker innergård skapar värde på många olika plan, både för de som bor och vistas där, liksom för hyresföreningen och fastighetsägaren. Platsen har all potential till att bli den svalkande och lummiga tillflyktsort som kan behövas från staden asfalt och ljud. En miljö som ökar trivseln för alla boende; det krävs både kunskap och finess för att ta tillvara på möjligheterna.

Hur ska man tänka för att få ut maximalt av gårdsytan? Hur skapar man en trygg och säker miljö? Hur underhåller man platsen för att den ska fortsätta leverera samma funktion och glädje år efter år?

För ett hundraprocentigt resultat bör ni i första hand precisera vad det är som ni vill få ut av er gårdsrenovering. Vill ni skapa fler och bättre ytor för gemenskap och avkoppling eller är ni främst ute efter att optimera den befintliga sophanteringen eller kanske vidga er cykelpark? När vi vet vad ni förväntar er kan vi påbörja arbetet mot era uppsatta mål och ge er innergård det värdefulla lyft den behöver.

Väl förberedda för alla utmaningar

Även om er innergård ser bra ut till ytan kan problem och skador ligga och lura där under. Det kan exempelvis finnas dolda fuktskador till följd av en bristande dränering. Även slitna tätskikt är vanligt förekommande och behöver åtgärdas för att inte förvärras ytterligare. Efter att ha genomfört otaliga gårdsrenoveringar i Stockholm är vi väl förberedda för allt vi kan tänkas stöta på och redo att anta utmaningen.

När ni väljer att anlita oss kommer vi kunna hjälpa er genom allt från mindre punktinsatser till att rå om samtliga delar av er renovering. Som totalentreprenör tar vi ansvar för hela processen, från besiktning till utförande och kan även hjälpa dig vidare i kontakten med ytterligare aktörer. Oavsett vad ni föredrar kan ni förvänta er genomtänkta och förstklassiga resultat, både vad gäller arbetets kvalité och dess ekonomiska aspekter. Utifrån era behov och tankar arbetar vi omsorgsfullt fram smarta och kostnadseffektiva lösningar för projektet. Innan vi sätter igång hjälper vi er också att se och förstå den färdiga produkten, genom ritningar och skisser, så att både ni som beställare och vi kan känna oss fullt trygga rakt igenom.

Upptäckten av fel och farliga brister

Vittrande betong, sprickbildningar i väggar och underlag eller armering som blivit synlig i vägg- samt takytor kan alla vara tecken på att er innergård försämrats. Dock förmedlar de inte hur omfattande skadorna är, något som enbart går att urskilja genom en grundlig besiktning.

Vid en bedömning kontrollerar vi både hållbarheten och kvaliteten av befintliga balkar och nuvarande konstruktionsbetong. Utifrån besiktningens resultat sammanställs sedan en övergripande rapport med förslag på eventuella åtgärder och lösningar som förbättrar platsen. I somliga fall måste hela konstruktioner rivas, ibland räcker det med förstärkning genom mindre punktinsatser. Oavsett så kommer vi på J&S Markservice kunna hjälpa er.

Låt oss dela med oss av vår kunskap till er i Stockholm

Om ni känner er det minsta osäkra över hur er innergård faktiskt mår, eller vill diskutera möjligheter med en person som besitter stor erfarenhet kring just gårdsrenoveringar så är ni välkomna att höra av er. Vi har genomfört omfattande renoveringar i Stockholm, stora som små och delar gärna med oss av våra idéer och kunskaper. Förutom att kontrollera det befintliga skicket kan vi tillföra inspiration och tankar om hur vi kan öka dess användbarhet och skapa ytterligare nytta för alla dess användare.

Tveka inte på att kontakta oss vid frågor och fundering, eller för en diskussion kring ert projekt . Efter en besiktning och mer information om vad ni förväntar er kan vi sedan överlämna en offert på arbetet och formulera en lösning som matchar.