Stensättning

Plattsättning och Stensättning i Stockholm

Genom att anlägga gångar, en garageuppfart eller en härlig uteplats av sten får din trädgård ett rejält lyft samtidigt som också husets värde ökar. Sten är därtill också mer praktiskt än många andra materialval och lyfter effektivt fram både arkitektur och växtlighet på ett estetiskt värdefullt sätt.

Efterfrågan på hjälp till plattsättning och stensättning ökar stadigt för varje år och vi på J&S Markservice har både kapacitet och kunskap för att åta oss uppdragen. Vi arbetar med både marksten och betong enligt era önskemål. Några av våra tidigare jobb kan du se i bland annat Rålambhovsparken och Spökparken på Drottninggatan.

Hur går processen till?

Inledningsvis fokuserar vi på att ringa in mer precist vad ni söker efter, för en helhetsbild och möjligheten att lägga upp en tydligare arbetsgång som tar oss mot målet. Vi diskuterar olika material, kontrollerar marken som ska bearbetas och beräknar storleken på ytan. Givetvis delar vi gärna med oss av kunskapen vi byggt upp genom tips och råd kring hur användning och sättning kan optimeras likväl funktionellt som estetiskt. Vi förstår att stenläggningen kommer att innebära en större investering och arbetar därför också hårt för att ge er så mycket valuta som möjligt för pengarna.

För en god konstruktion krävs rätt underlag. Plattor och marksten ska aldrig läggas direkt på befintlig mark eftersom jorden tenderar att röra på sig till följ av våra väderomslag. Man börjar med att gräva bort matjorden och fyller sedan på med ett tjockare skikt bärlagergrus, krossat grövre grus som innehåller varierande stenstorlekar. Därefter vibreras ytan och sättsand strös ovanpå.

Med hjälp utav en vibratorplatta packas bärlagret och sättsanden hårt. Ytterligare sandmängder fylls på allt eftersom för att marken återigen ska bli i höjd med den kringliggande. När grunden sedan är satt kan vi gå vidare till att börja lägga stenen ni valt.

Material – Rätt produkt för ert uppdrag

Det finns idag mängder av olika material att välja mellan på marknaden med olika egenskaper och möjligheter liksom pris och hållbarhet. De går även att finna i flertalet olika tjocklekar och format för att passa till så många användningsområden som möjligt.

När ni ska välja produkt så bör ni givetvis först och främst utgå från ert personliga tycke och smak, men också ta hänsyn till vart stenarna eller plattorna ska ligga. Ska ni anlägga en garageuppfart behöver produkterna exempelvis vara dokumenterat hållfasta mot både tryck och frostpåverkan för att hålla.

Vi på J&S Markservice arbetar med likväl natursten som betong och hjälper er gärna med att välja rätt produkt för er stensättning.

Natursten – Naturstenen ger ett mer levande intryck till er trädgård. Varje sten som läggs är unik i sitt slag och skiljer sig från de andra i både form och färg.

Betong – Betong är vackert, beständigt och funktionellt samtidigt som det också är ett något billigare alternativ som gärna används för att täcka större ytor snabbt. Plattorna finns i mängder av olika former och storlekar med stora variationer i både nyanser och finish.

Vad avgör slutpriset?

Kostnaden för en stensättning varierar beroende på materialval, markförhållanden, vilka maskiner som behövs för att utföra arbetet och eventuella anpassningar till befintliga byggnader etc. För en mer precis offert behövs därför också mer utflög information kring uppdraget.

  • Vad det gäller för typ av arbete.
  • Yta i kvadratmeter.
  • Marktyp.
  • Reparation eller nysättning?
  • Stentyp.

Med tillräcklig information kan vi enklare gå vidare och ta fram en lösning som lämpar sig för uppdraget. Tveka inte på att kontakta oss för svar på eventuella frågor eller för att ta del utav våra referensjobb. Vi finns här för alla er i Stockholm och är alltid redo för nya, spännande och utmanande uppdrag.

Boka

När ni anlitar oss för er plattsättning och stensättning i Stockholm så väljer ni givetvis själva i vilken omfattning ni vill ha vår hjälp. Förklara så ingående ni kan om projektet och var specifik med eventuella önskemål. Vi är alltid noga med att möta upp samtliga av våra kunders personliga önskemål för varje enskilt uppdrag. Ni kan alltid lita på att ni får rätt hjälp av högsta kvalité och att vi dyker upp samt lämnar på överenskommet datum. Vi har alla kompetens och erfarenhet för arbetet och arbetar engagerat liksom lyhört för att nå uppsatta kvalitetsmål och ett resultat som återspeglar det som utlovats.

Det ska vara snyggt, professionellt, hållbart, ekonomiskt lönsamt samt i enlighet med era egna idéer och önskemål.